Introductie in de Dode-Zee rollen

Habakkuk_Pesher

Wie waren de Essenen? Introductie in de Dode Zeerollen

De Dode Zeerollen omvatten een collectie van ruim 900 handschriften in het Hebreeuws, Aramees en Grieks uit de derde tot de eerste eeuw voor onze jaartelling. Verstopt in de grotten van de Judeawoestijn onthulden ze pas in de twintigste eeuw hun geheimen.

Onder de rollen zijn fragmenten van alle oudtestamentische boeken gevonden (behalve de rol Esther). De geheimzinnigste onder de Dode Zeerollen zijn de sektarische teksten. Deze behoorden tot een groep die zich de ‘Yachad’ (samen) sekte noemde of ‘de zonen van het licht’. Wat voor teksten zijn dit? Wie heeft ze geschreven? En in welke historische context kunnen wij ze plaatsen? In deze lezing worden deze en andere vragen beantwoord. Er wordt gekeken naar de archeologische opgraving in Qumran, naar historische bronnen die over het Jodendom in de oudheid vertellen en naar een deel van de Rollen in vertaling. Deze  elementen vormen een beeld van de religieuze en maatschappelijke context van de tijd waarin de Rollen tot stand zijn gekomen.

Leave a Reply