Mozaiekkunst en de Vroege Kerk

mosaic 6th c san Vitale

De Vroege Kerk en haar Versieringsprogramma

Deze studiemiddag belicht mozaïekversiering van de vroeg Byzantijnse kerken (in de 6de eeuw in het bijzonder). De kernvraag is: bestond er in de vroege kerk een gestandaardiseerde versieringsprogramma?

Introductie: de vroegste kerken: hoe zagen ze eruit?

De vroegste publieke kerken werden gebouwd door Keizer Constantijn. Deze waren een belangrijke medium om het christendom tot een dominante godsdienst te maken en steden zoals Constantinopel en Jeruzalem als nieuwe, christelijke centra te bouwen. Deze lezing is een introductie tot de kerkarchitectuur in de Vroeg Byzantijnse kunst.

Wanden en koepels: het christelijke dogma gevisualiseerd

De kerken van de 6de eeuw wijzen erop dat de christelijke kunst bewust op zoek was naar een verband tussen de architectuur en de versiering van wanden en gewelven. De kerken van Ravenna weerspiegelen belangrijke elementen uit het christelijke dogma, terwijl de Klassieke Byzantijnse kerken tonen hoe de christelijke hiërarchie volledig geïntegreerd werd met de vorm van de architectuur.

Vloeren: de kracht van symboliek

Honderden vloermozaïeken zijn bewaard gebleven uit de Vroeg Byzantijnse tijd. In tegenstelling met wanden en gewelven tonen ze geen Bijbelse verhalen of figuren van Heiligen. Het was zelfs verboden bij Keizerlijke decreet om de vorm van het kruis op de vloer te tonen. Toch vonden kunstenaars een manier om Bijbelse ideeën en verzen in de versiering van de vloer te integreren. Deze lezing behandelt de centrale thema’s van mozaïekvloeren en de symboliek erachter.