Het Ikoon: een gouden traditie

Moeder Gods Hagia Sophia  Deesis in Hagia Sophia

‘Het Icoon: een gouden traditie’

Het ikoon, een paneel met voorstellingen van heiligen en scènes uit de cyclus van de feestdagen, is onmisbaar in de Orthodoxe kerk. Ikonen worden gezien als een ‘venster naar de hemel’, een medium waardoor de aanbidder contact legt met de afgebeelde heilige.

Deze lezing is gewijd aan de geschiedenis en ontwikkeling van het icoon vanaf de Late Oudheid. Er wordt aandacht besteed aan de verschillende typen iconen en hun iconografie (Theotokos, Eleusa, Hodegetria, Panagria) en aan stilistische ontwikkelingen door de eeuwen heen, maar ook aan beroemde ikonen zoalsde Sinai Pantocrator en de Moeder Gods van Vladimir.

Deze lezing is als college verzorgd aan de HOVO Amsterdam (VU) in Augustus 2011 en in juli 2014.

 

Leave a Reply