College: Geschiedenis van Jeruzalem

Wie ooit in Jeruzalem is geweest, zal zich de bonte verzameling inwoners herinneren. Joden en moslims, seculieren en orthodoxen, nonnen en monniken van alle mogelijke christelijke stromingen lopen er letterlijk door elkaar. Ieder met eigen gewoontes en feestdagen, en met vaste tradities rondom de heilige plaatsen. Jeruzalem is een stad van uitersten, conflicten en hevige verlangens. En dat maakt Jeruzalem tot een van de fascinerendste steden ter wereld. Docent Diklah Zohar studeerde er aan de Hebreeuwse Universiteit en zal proberen om de veelbewogen geschiedenis van Jeruzalem in vier colleges samen te vatten. U maakt kennis met koningen, keizers, ridders en sultans die zich de stad hebben toegeëigend, maar ook met pelgrims, schilders en schrijvers die haar hebben bejubeld. Na afloop van deze collegereeks begrijpt u waarom er al duizenden jaren in en voor deze stad gevochten wordt.

U hoort onder andere over de volgende onderwerpen:

  1. Bijbels Jeruzalem: van een Kanaänitische stad tot een verwoeste hoofdstad (Eerste Tempel Periode)
  2. Van de terugkeer naar Zion (Tweede Tempel Periode) tot de Byzantijnse tijd: Jeruzalem als Hagia Polis
  3. De Islamitische tijd en de kruisvaarders tot de Ottomaanse tijd
  4. Jeruzalem in de Nieuwe tijd

Voor meer informatie en inschrijven: https://www.vrijeacademie.nl/ons-aanbod/colleges-geschiedenis-van-jeruzalem/