De vrouw achter Psefas

portret_diklah

Diklah Zohar is kunsthistorica en mozaïekkunstenares. Ze studeerde kunstgeschiedenis aan de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem, de Universiteit Leiden en in 2016 promoveerde ze aan de VU. Ze specialiseert in de mozaïekkunst vanaf de Klassieke Oudheid tot hedendaagse kunst en verzorgt lezingen en colleges door het hele land ( HOVO, Vrije Academie)

Het promotieonderzoek van Zohar gaat over productietechnieken van mozaïeken in de Late Oudheid. Door zich te verdiepen in technieken van productie, ontwikkelde ze haar eigen artistieke inzichten. Deze implementeert ze in haar eigen werk als mozaïekkunstenaar.

Diklah Zohar verzorgt lezingen, cursussen en excursies. Daarnaast produceert ze tentoonstellingen en verzorgt museum-rondleidingen.

Publicatielijst:

Forthcoming: ‘King David on the Floor?’ proceedings of the XIIth colloquium on AncientMosaics September 11th-15th Venice Italy.

2012: ‘Artistic Production Procedure as a New Approach Towards the Study of the Late-Antique Mosaic Workshop: The Mount Nebo Region as a Case Study’, in: T. M. Kristensen and B. Poulsen (eds.), Ateliers and Artisans in Roman Art and Archaeology, JRA Supplement Series nr. 92, 2012, 169-192.

2012: ‘Production procedures of Mosaics and the division of production work: examples from Madaba, Beth Alpha and Antioch’, proceedings of the XIth colloquium on Ancient Mosaics October 16th-20th 2009 Bursa Turkey, 2012, 969-975.

2010: ‘The mosaic of Maon and its producers’, SOJA colloquium proceedings, 2010, 33-38.

2008: ‘A New Approach to the Problem of Pattern Books in Early Byzantine Mosaics: The Depiction of the Giraffe in the Near East as a Case Study’, ECA 5, 2008, 123-146.

2007: ‘De zodiak in de mozaïekdecoratie van laatantieke synagogen’, Phoenix, 53/2-3, 2007, 122-134.

2006: ‘The Iconography of the Zodiac and the Months in the Synagogue of Sepphoris: a Study in Diffusion of Artistic Models’. Moéd – Annual for Jewish Studies 16(4), 2006, 1-26.

2006: ‘Mosaic Artists in the Byzantine East: Towards a New Definition of Workshop Construction’, ECA (Eastern Christian Art) 3, 2006, 143-152.

2006: ‘Mosaic Craftsmen and Workshop organization in the provinces of Arabia and Palestina in Late Antiquity’, in: E. Jeffreys and F.K. Haarer (eds.), Proceedings of the 21st International Congress of Byzantine Studies, London 21-26 August 2006, 2006, Vol. III, 80.

1998: (met Dr. R. Halbertsma) ‘Recent Acquisitions’, Oudheidkundige Mededelingen 78, 1998, 94-96.

Boekrecensies:

2009: G.W. Bowersock, Mosaics As History: The Near East From Late Antiquity to Islam, Harvard University Press, 2006. For: TALANTA XL-XLI, 2009, 223-225.

2009: Asher Ovadiah/Sonia Mucznik, Worshipping the Gods. Art and Cult in Roman Eretz-Israel. Leiden: Alexandros Press, 2009. For: BABESCH, 2012.

Contact: info@psefas.nl