College: De Geschiedenis en Archeologie van het Heilige Land

atikot3

8 hoorcolleges in Amersfoort (26 sep. t/m 28 nov.), Amsterdam (25 sep. t/m 27 nov.) en Gouda (29 sep. t/m 1 dec.)

De Oude Egyptenaren, Assyriers, Babyloniers, Grieken, Romeinen en Byzantijnen – ze waren er allemaal. Sommigen noemden het Canaan, anderen Judea, anderen weer Palestina. In de 19de eeuw ontstond een enorme interesse in het verleden en de archeologie van het Heilige Land. De Romantiek maakte plaats voor een geordende wetenschappelijke benadering die materiele cultuur als een bron van kennis ging beschouwen.

Op elke plek in Israel tonen archeologische opgravingen het rijke verleden van dat land. Het goede klimaat trok mensen al vanaf de prehistorie en de strategische ligging maakte het land aantrekkelijk voor handel. De vele invloeden door de eeuwen heen zijn goed zichtbaar in de materiele cultuur van haar bewoners. Golven van migratie en militaire expedities tekenden de geschiedenis en sociale ontwikkelingen die dat land tot het Heilige Land maakte voor de drie grote monotheistische religies.

In deze collegereeks worden de belangrijkste periodes en vondsten uit de archeologie van de Zuidelijke Levant en het land Israel in het bijzonder besproken.

Collegeonderwerpen:
-Introductie naar de archeologie van Israel. Het begin: van prehistorie tot het land Canaan
-Bijbelse archeologie, de controverse rondom de koninkrijken van David en Salomo en het latere koninkrijk
-De Hellenistische periode, macabeeers en Herodes de Grote
-De vroeg Romeinse tijd en de opstanden
-De laat Romeinse tijd – stedenbouw
-Constantijn en de bloei van de kerk
-De oude synagoge
-Het tijdperk van Keizer Justinianus en de vroeg Islamitische tijd

Aanmelden: https://vrijeacademie.nl/5690/uitgebreid-zoeken/collegereeks-het-heilige-land/