Collegereeks VA: Het geheim van ikonen

Donderdag 31 februari t/m 21 maart 13:30-15:30

Den Haag, Huis ven het Boek (Museum Meermanno)

Maria Hagia Sofia

De ikoon, een paneel met voorstellingen van heiligen en scènes uit de cyclus van de feestdagen, is onmisbaar in de orthodoxe kerk. Ikonen worden gezien als een ‘venster naar de hemel’, een medium waardoor de aanbidder contact legt met de afgebeelde heilige.

Hoe heeft de ikoon zich ontwikkeld vanaf de late Oudheid? Allereerst gaan we in op de periode vóór het iconoclasme in Byzantium. Wat zijn de kenmerken van deze kunstvorm in die tijd? De periode van het iconoclasme in de achtste eeuw is vernietigend voor de figuratieve kunsten, maar de periode daarna kent juist een enorme bloei, waarin nieuwe type iconen ontstaan en ook nieuwe onderwerpen, zoals het laatste oordeel.

In de volgende bijeenkomsten gaan wij in op de ikoonkunst tot de val van Constantinopel (1453) en de rijke traditie van de Russische iconen. Nog vóór de definitieve val van Constantinopel vinden kunstenaars hun weg naar andere centra, zoals Rusland en Italië. Daardoor wordt de ikoonkunst over een groot gebied verspreid en beïnvloedt zelfs de Italiaanse Renaissance.

U krijgt meer inzicht in de verschillende typen iconen en hun iconografie (Theotokos, Eleusa, Hodegetria, Panagria) en u leert meer over de stilistische ontwikkelingen door de eeuwen heen. Natuurlijk komen ook beroemde iconen zoals de Sinai Pantocrator en de Moeder Gods van Vladimir aan bod.

Inschrijven: https://vrijeacademie.nl/445/uitgebreid-zoeken/collegereeks-het-geheim-van-ikonen/