Shana Tova 5780!

Op zondagavond, 29 September vieren wij het joodse nieuw jaar 5780.

Een zoet, creatief en gelukkig nieuw jaar!

Shana Tova, Diklah

Foto: een detail uit het mozaïek ‘Samabtion’ gemaakt in 2011