Studiedag Dode Zeerollen

Amsterdam 3 juli 10:30-16:15/Amsterdam 18 juli 10:30-16:15

Habakkuk_Pesher

Op zoek naar een verloren geit ontdekte een bedoeïen in 1947 in een grot bij Qumran een deel van de archeologische schat die bekendstaat als de Dode Zeerollen. Verspreid over elf grotten in de Judea woestijn, werden meer dan 900 handschriften gevonden in het Hebreeuws, Aramees en Grieks. De Dode Zeerollen dateren uit de derde eeuw voor tot de eerste eeuw na Christus. Ze bevatten Bijbelboeken, zoals versies van het Hebreeuwse Oude Testament, en andere joods-christelijke teksten. Daarmee geven ze een goed beeld van het religieuze gedachtegoed uit de tijd van Jezus. 

Sinds hun ontdekking hebben de Dode Zeerollen veel opwinding veroorzaakt in zowel archeologische als politieke kringen. Welk land heeft recht op de vondst? Wie zijn de auteurs van deze geschriften? Welke teksten komen er voor en in welke historische context zijn ze ontstaan?) Wie zijn de ‘zonen van het licht’ en wat is hun relatie tot de Essenen? En waarom was het instituut ter bestudering van de geschriften in Nederland gevestigd? Docent Diklah Zohar)gaat in op de vele vragen die Dode Zeerollen oproepen.

Studiedag

€ 55,- (Excl. koffie/thee & lunch)

Inschrijving: www.vrijeacademie.nl