Crescas college: Joodse Kunst en cultuur

Bij Crescas, Amsterdam, dinsdagavond 20:00-22:00 op 17, 24 en 31 Maart 2020.

De algemene opvatting (of misvatting) is dat kunst (en zeker figuratieve kunst) en Jodendom onverenigbaar zijn. Toch is het creatieve proces een deel van het Joodse cultuur en kunst in al haar vormen komt in Joodse context al voor vanaf de Oudheid.

Maar wat is Joodse kunst? Of: Wat maakt een kunstvoorwerp Joods? Bestaat er een Joodse stijl? Of heeft Joodse kunst te maken met het inhoudelijke aspect en de functie van een voorwerp?

In deze studiedag wordt gekeken naar de functie van kunst binnen het Jodendom vanaf haar vroegste bestaan en door de eeuwen heen. Kunst in de synagoge, manuscripten, klederdracht, de cyclus van de feestdagen, en vooral naar de invloeden die de Joodse kunst in de loop van de eeuwen heeft gehad, van oost naar west, kortom: waar joden ook wonen.

Aanmelden: het nieuwe programma van Crescas staat online www.crescas.nl

Voor dit college kun je aanmelden via: https://www.crescas.nl/cursussen/3xz/Kunsjt/